06 februar 2008

En ualmindelig dygtig mand

Jeffrey Spalding er en fantastisk dygtig kunstner, som lever og aander for "The Arts" i Canada og ud over landets graenser.

Han har vaeret Art Director og Curator paa adskillige store kunstmuseer og har altid haft stor success med at faa besoegstallene op paa gallerierne han har staaet for.

I den Canadiske nytaarsliste blev han tildelt "The Order of Canada"; Canadas hoejeste civile orden -

For his contributions as a champion of Canadian artists, notably as a curator who has developed popular exhibitions that have attracted new audiences to Canadian art galleries.
SourceBilledet har jeg laant her fra.

Jeffrey's billeder har dybde og sjael - og lyser langt vaek af hans kunstneriske jeg. Dette lille udsnit, som jeg har stjaalet fra en webside, som jeg ikke kan finde igen (!) er det rene vand i forhold til hvad jeg har set af hans malerier. Kommer der en udstilling af hans vaerk i naerheden af hvor du er og du overhovedet er til kunst - saa tag chancen. Du kommer ikke til at fortryde det!

Jeffrey er en god ven af familien - og vi er hamrendes stolte af ham.

Ingen kommentarer: