08 februar 2008

Fire drill

Hver tirsdag klokken 11.00 lyder brandalarmen. Det er bare en test og hver gang staar der et skilt ude i foyeren, der advarer en om det. Jeg doer af skraek hver gang, for den er virkelig hoej og skinger!
Den femte marts skal vi have "Fire Drill" i bygningen, er vi lige blevet informeret om.
D.v.s. brandalarmen bliver sat til og saa skal hele bygningen evakueres og vi bliver bedoemt paa hvor hurtigt og sikkert det sker og saa faar alle vores Fire Marshalls ris og/eller ros af tilsynsfolkene, alt efter hvordan det gaar.
Ideen er god og jeg er virkelig glad for der er styr paa den slags ting i bygningen, for vi arbejder mange mennesker her, men hvorfor i alverden lader man folk det vide paa forhaand? Jeg synes det er saa skoert, for hvis man VED at det bare er en test reagerer man da anderledes end hvis man er i tvivl.
I mit gamle firma var jeg Fire Marshall - og jeg fik uskikken med at fortaelle folk om vores test paa forhaand afskaffet. Pludselig saa folk alvoren i sagen og vi fik en helt anden "oplevelse" ud af det. Folk var nemlig bekymrede for hvad der foregik.
Nu er skaden sket for denne gang - men naeste gang bliver det en overraskelse!

Ingen kommentarer: