31 marts 2014

Sommertid

Sommertiden er over os og beloennede os prompte med et par og tyve grader i dag, dog under en del skyer i eftermiddags. Min elskede havde et par aerinder over middag, saa jeg tog med ham, i haab om at han kunne lokkes med paa en lille udflugt bagefter.


Han er ikke saa svaer at lokke med, saa inden laenge stod vi oppe i Greenwich Park og kiggede paa daadyr og kronvildt. 'Den ser lidt sloej ud' bemaerkede bydrengen, som fluks blev belaert om at vinterfrakken er paa retur, derfor det forpjuskede udseende. 'ATCHU!' loed der fra det lille daadyr; den saa helt forskraekket ud... :)


Krondyrene var aabenbart ikke interesserede i at blive smittede, saa de holdt sig paa afstand i dag. Det var jeg ikke helt tilfreds med, men det var de helt og aldeles uinteresserede i!


Foraaret kom saa pludseligt i aar og ALT staar i fuldt flor. Jeg er saa aarstidsforvirret, for saa mange af de ting der staar i blomst nu burde foerst goere det om en 6-8 uger, hvis fotoalbummet er noget at doemme efter fra forrige aar.


De smaa blaa klokker har saa speciel en kuloer, at man skulle tro de havde staaet i frugtfarve, men med mindre de altid bliver vandet med frugtfarve, saa maa jeg gaa ud fra de virkelig har saa hvas en kuloer. Jeg har en ide om at alt det vand vi har faaet i vinter har givet mere kuloer en normalt; jeg synes det hele er saa staerkt i farverne.


Der var flere blomster og hvasse kuloerer da vi kom hjem. Det er mors dag i dag og jeg er verdens heldigste en af slagsen!

27 marts 2014

Det tager form

Sidste foraar puklede min elskede stadig som en gal, for at faa ikke bare huset, men ogsaa indkoerslen og haven til at tage form.


Sidst i marts ankom der en morgen en lille Bobcat i indkoerslen og snart var her klar til at laegge fliser og etablere et blomsterbed. Maendene puklede som gale med fliselaegningen og nogle uger senere fik vi jord i bedene, som langsomt blev plantet lidt til.


Da jeg kom hjem her til aften, kunne jeg pludselig konstatere at alt det haarde arbejde var hele besvaeret vaerd. Alt staar pludselig med blomster og blade og ligner en kvart million - ok, saa det er maaske en kvart million Italienske lira, men ilywl!

23 marts 2014

Turen gik til Richmond upon Thames

Twickenham ligger i det syd/vestlige London, omkring en 25-30 km her fra. Det er ikke et sted jeg nogensinde har frekventeret, men i gaar havde jeg en lille udflugt dertil og det er bestemt ikke sidste gang jeg har tilbragt en dag der.


Vi var paa besoeg hos en veninde, som tog os ud paa en gaatur i omraadet. Vejret var helt perfekt til en tur til fods og det flotte omraade gjorde godt til oejnene ogsaa. Gaaturn strakte sig over noget der ligner godt 10 km, saa der blev travet igennem.


Turen startede ved Richmond Lock, som er den oestligste sluse i Themsen, altsaa den taettest paa London. Themsens tidevand naar saa langt ind i floden som til omkring denne sluse, saa der har vaeret travlt i forbindelse med de store oversvoemmelser tidligere paa aaret!


Jeg kunne ikke modstaa fristelsen til at tjekke konstruktionsaaret for Richmond Bridge, da jeg ikke rigtig kunne saette en alder paa den bare ved at kigge paa den. Det viste sig den er fra 1777, saa det var ikke saa saert. Den er smuk i sin enkelthed - og saa maa man sige den er bygget til at holde!


Paa og ved floden var der adskillige tegn paa det skraekkelige vejr og oversvoemmelserne vi har haft i vinter. Klik ind paa billedet ovenover og foran den lille oe ligger der en hus-U-baad!


Vejret i gaar saa naermest sommerligt ud og der var masser af folk ude i vejret, men jeg var nu glad for jeg havde baade en ulden frakke, hat og handsker paa. For det ikke skal vaere loegn naaede vi baade at blive regnet og haglet paa, men det blev turen heldigvis ikke ringere af. :)


De mange 'garager' (hvad hulen hedder en garage til en baad?) langs floden gemmer paa alskens forskellige kajakker og kanoer, som sikkert snart skal i vandet. Jeg fik desvaerre ikke et rigtig godt billede af en af de trationelle Thames robaade, ogsaa kaldet en 'Thames skiff', men for de nysgerrige kan de ses paa dette link. 


Paa turen op gennem Richmond Park fik min veninde oeje paa denne lille markoer paa stien. 10 miles til St Paul's stod der paa jorden og 'St Paul's Vista' paa paelen foran. Laeg maerke til korridoren i de hoeje traeer i baggrunden...


The St Paul's Vista fra Richmond Park er en af de fredede "synslinier", hvor man ikke maa forstyrre udsigten til St Paul's Cathedral. Kuplen paa St Paul's ses ganske tydeligt mellem traeerne, til stor glaede for de der opdager udsigten.


De der ikke lagde maerke til udsigten til St Paul's saa saa meget andet - f.eks. skovanemonerne i fuldt flor; jeg havde lyst til at grave dem allesammen op og tage dem med hjem til min egen have. :)

Skulle jeg bo et andet sted end hvor jeg bor, kunne Richmond meget gerne komme under overvejelse! :)

16 marts 2014

Ud i det blaa

Foraaret er over os saadan rigtig for alvor og i eftermiddag gik vi ud i vejret og fik os en mundfuld frisk luft eller to.


Turen var den saedvanlige, men det bliver den nu ikke vaerre af. Vi er saa heldige at bo i gaaafstand til baade Blackheath og Greenwich Park og det kan man altid faa en god tur ud af.


Oppe ved et hjoerne af Blackheath ligger Pagoda Gardens. Jeg ved ikke hvad der kom foerst, det Japanske pagodehus eller navnet paa vejen, men hvis man kigger til venstre for postkassen, ses et fedt  kaempehus i Japansk stil. Jeg kunne godt taenke mig at kigge lidt naermere paa det hus - ogsaa fra indersiden!


Oppe paa Blackheath er der altid masser af drager i luften. Mange saetter de store faldskaermslignende drager op og koerer paa skateboardlignende vogne paa jorden, trukket afsted ved dragens hjaelp. Dragen med det flotte ansigt fik mig til at taenke paa de drager vi fik som boern. Jeg var faktisk en helt habil dragebygger i tidernes morgen. Mine havde dog ikke saa flotte billeder. :)


Greenwich Park skuffer aldrig - heller ikke i dag. Der er mange forskellige traesorter i parken og flotte haver med rhododendron, roser og mange andre blomster.


Parakitterne er der ogsaa - og der er mange af dem. Uanset at jeg efterhaanden har haft dem i haven i over 20 aar, saa synes jeg stadig de er saa specielle og eksotiske! De er nemme at finde, for de har saadan et hoejt og ikke saerligt paent skrig. :)


Vi ventede ikke til solen var gaaet helt ned, for vi var sultne og skulle hjem og have noget i skrutten. Der var rigtig mange folk i parken og pic15 marts 2014

Genialt!

Jeg saa lige dette tip paa 'Get into gardening' hjemmesiden. Saa let kan det goeres - tulipaner i bunden, paaskeliljer i midten og crocus for oven. Er man lidt snild, kan man presse crocusserne ned mellem et par primulaer og vupti har man en krukke der blomstrer i rigtig lang tid. 

12 marts 2014

Dagens lunchtime vandring

Det lykkedes at snige en hurtig lunchtime vandring ind i programmet i dag. Det var nu ikke fordi jeg havde tid, men jeg tog mig tid - og det skal man ogsaa engang imellem!


Jeg er saa heldig at have St James's Park i gaaafstand fra kontoret, saa det sker jeg smutter deroer med en klapsammen i lommen.  Til trods for diverse skilte om hvad man maa fodre, hvor og hvornaar, saa er der altid folk der fodrer fugle og egern, til den store guldmedalje. Hejren have dog alt for travlt med at staa og se rank ud til at deltage i foedeorgiet!


St James's Park ligger lige over for Buckingham Palace og man kunne fristes til at tro at de staar med varmeblaesere og dagslyslamper paa blomssterne, for at faa dem til at vaere foerst til at staa i fuldt flor!


Det fine vejr havde lokket baade kontormus saavel som turisterne ud med aabne frakker. Jeg saa saagar en mand i shorts og klipklapper, som over hele hovedet ikke saa ud som om han froes. Jeg gjorde det paa hans vegne!


Der ligger rigtig mange foraarsloeg under graesset i St James's og heldigvis er de af forskellige slags, saa blomsterfloret holder lidt laengere. Mange af paaskeliljerne begynder allerede at blive noget brune i kanten.


Oejet distraheres dog ret hurtigt af de laekre, lysegroenne haengepile og de visne paaskeliljer er glemt. Jeg elsker simpelthen processen af en aarstid der giver plads for en anden. 


De giftgroenne, kroellede blade paa traaeerne lover om sommer og lyse naetter. Vinteren gemmer vi til naeste aar, men saa haaber jeg ogsaa paa en halv meter sne og knitrende frost i et par maaneder. :)09 marts 2014

Dagens havevandring

Som den foedte bonderoev jeg er, kunne jeg ikke modstaa fristelsen til en lille havevandring i dagens smukke foraarsvejr. Efter sigende sneg vi os op paa 20 grader i dag, vel at maerke 20 foraarsgrader, som altsaa ikke er det samme som sommergrader!


I adskillige weekender i traek har jeg vaeret ude og inspicere disse loegblomster, som rigtig laenge har truet med at springe ud. Ikke om jeg aner hvad i alverden det er jeg har sat i den potte, som jeg ved med sikkerhed jeg fyldte i det tidlige efteraar. Hvad end det er, saa har jeg paa fornemmeren de godt kan faa lov at sprede sig i mit blomsterbed ogsaa.


Loegblomster har jeg en del af. Jeg kan slet ikke staa for dem og elsker naar de dukker op aar efter aar. Der falder tit en pose loeg i kurven, naar jeg besoeger et havecenter, eller LIDL for den sags skyld. :) Jeg aner ikke hvor jeg fik fingrene i disse tulipaner, men jeg er slet ikke i tvivl om hvorfor de faldt i kurven; den facon paa tulipaner har jeg aldrig set foer.


For tre uger siden lagde jeg en del loeg i jorden og paa min havevandring i dag kunne jeg se at det ikke kan vare laenge inden vi bliver beriget med et hav af tulipaner i alle farver. Indtil da maa vi 'noejes' med de smukke, franske anemoner.


Naah ja, og morgenfruer... :)


Jeg kunne bruge timevis paa at tage blomsterbilleder og det har mine naboer godt lagt maerke til. 'Naa, er du ude og fotografere blomster igen', har jeg flere gange blevet spurgt og det kan jeg jo kun svare ja til!


For to aar siden saa haven saadan her ud, det eneste der er tilbage af den gamle have er en fuchsiabusk, et lille aebletrae og ehmmm... monstro ikke jeg fandt et par krokusloeg ogsaa? Ja, det er jo ikke fordi vi har sloejfet noget i haven, der var bare ingenting!


Vi har endnu ingen stoerre traeer i haven, men naboen har flere, som vi ogsaa nyder godt af, f.eks. denne skoenne magnolie, som er liiige paa nippet til at staa i fuldt flor.


Naevnte jeg de franske anemoner? :)

06 marts 2014

Aftenens godnatbillede


Aftenens godnatbillede er bevis paa det fantastiske vejr der viste sig lige praecis i min middagspause i dag. Hvor heldig har man lov at vaere?

05 marts 2014

Dagens lunch time vandring

Da vi naaede til middagstide i dag, skinnede solen saa det var en fryd og for den foerste gang i fjorten dage havde jeg tid til en lille gaatur. Jeg havde ogsaa et lille aerinde jeg lige ville have klemt ind inden fredag, saa jeg knappede frakken godt op, hev hatten ned om oererne og gik ud i det kolde, men klare vejr.


Jeg skulle egentlig ikke saa langt, men med lidt god vilje kan jeg altid finde en maade at straekke turen paa og naar gaaturen er i Covent Garden er der gader nok at tage af. Gaderne er smaa og snoerklede, akkurat som jeg godt kan lide dem. I Covent Garden ligger der et teater paa hvert andet gadehjoerne. Tit kan man kigge ind fra bagsiden af teateret, naar man gaar forbi i dagtimerne. The Cambridge Theatre paa billedet ovenfor viser lige nu Roald Dahls 'Matilda' - bagdoeren var dog hermetisk tillukket, men der var stadig et lille show at se - nemlig en mand der lige var ved at makke i cykel paa gadehjoernet. :)


Jeg gik videre op til Seven Dials krydset, hvor syv gader moedes i en lille bitte rundkoersel. Det er ret morsomt at staa og observere trafikken der, for folk til fods er slet ikke opmaerksomme paa at de gaar ude midt paa vejen og bliver yderst fornaermede, naar en bil lusker op bag dem. 


Det lille aerinde jeg havde var at tjekke at St Martin's Theatre laa hvor jeg troede det laa og det gjorde det. Fredag aften har vi sat et vennepar staevne paa lige det teater. Vi kom til at snakke om hvilke teaterstykker vi havde set over aarene og pludselig gik det op for us at ingen af os havde set 'The Mousetrap' - og det er ikke fordi der ikke har vaeret lejlighed til det...


The Mousetrap, som er en Agatha Christie 'whodunnit' (direkte oversat: 'hvem gjorde det'?), har spillet i London konstant siden den 25 November 1952, (yes, de har allerede fejret 60-aars jubilaeum) og konstant paa dette teater siden 1974; altsaa fyrretyve aar! Jeg har lovet migselv i aarevis at jeg skulle ind og se stykket og endelig er billetterne bestilt. Jeg glaeder mig.


Paa vejen tilbage til min pind stoppede jeg lige og kiggede lidt paa bagsiden af St Martin in the Fields. Naar jeg bliver millionaer koeber jeg den kirke og flytter ind i den! 

04 marts 2014

Naar blomsterne springer ud

Paa disse breddegrader starter foraaret af naturlige aarsager lidt tidligere end i DK og sikkert ogsaa noget foer den startede sidste aar, hvor vi for alvor havde vinter med sne og is og alt det der hoerer en ordentlig vinter til. Det har vi ikke haft i aar, men til gengaeld har vi faaet nedboer nok til at vare aaret ud!


Al den regn og de relativt varme temperaturer har skudt haven godt igang. Jeg kan ikke komme i tanker om hvad disse blomster hedder, men de kommer i alle mulige farver og er resultatet af nogle froe jeg saaede sidste aar. Akelejer maaske?


Jeg opdagede ogsaa en hyacinth, som jeg ikke anede vi havde; den maa have vaeret i en af alle de potter jeg har plantet ud. Gad vide hvilken farve der dukker op, naar den springer ud?


Da min mor var her i Januar, plantede hun denne skoenne krukkefuld til mig. Den staar ude ved fordoeren og jeg saetter pris paa den hver eneste gang jeg ud eller ind. Jeg opdagede at den lille roede primula var ved at springe ud - altsaa ud af potten... Det viste sig at et af alle de loeg jeg helt havde glemt ogsaa var lagt i potten var ved at skubbe primulaen ud! Nu har jeg lavet plads til begge dele og jeg vil glaede mig til at se hvad det naeste er der dukker op. :)


De foerste traeer staar i fuld blomst - det goer ingenting.

03 marts 2014

To aar senere...

Det gik pludselig op for os i dag at det er to aar siden vi flyttede ind heroppe paa bakken. 


Saadan saa 'haven' ud, da vi flyttede ind. For det foerste var det pivkoldt og vi havde en kende sne, og for det andet lignede her Jerusalems oedelaeggelse!


Huset er ikke blevet meget koennere paa ydersiden, men i det mindste har vi nu faaet etableret noget der engang bliver til en hyggelig lille have.


Graesset er simpelthen saa langt, men det findes der en loesning paa. Vi fik det ikke gjort i denne weekend, for vi havde et lille malejob der skulle overstaas...


Malerjobbet var oppe paa loftet, hvor vi fik sat et par Veluxvinduer i, da vi fik nyt tag paa sidste aar. Min elskede har isoleret og der er blevet pudset og gjort ved og snart har vi Londons suveraent flotteste loft!


Udsigten fra loftet er heller ikke saa ringe; det er Shooters Hill i baggrunden.