30 april 2011

Aftenens godnatbilledeAftenens godnatbillede er fra Regent Street, som var klaedt paa til prinsebryllup i dag. Det er haardt arbejde at gaa til prinsebryllup - men mon ikke der kommer en lille fortaelling i morgen?

29 april 2011

Lang weekend..

Vi snupper lige en fire dages weekend igen. Det kunne ses paa toget i morges - der var saa at sige ikke en sjael! 

27 april 2011

Skolebogen

Der kom en velgoerenhedsindsamlingspose gennem doeren i gaar og eftersom jeg allerede havde fire skraldesaekkefuld toej og andet godt staaende fremme til bortgivning, synes jeg lige jeg ville gaa igennem gemmerne og faa sendt noget ragelse videre. 

Naar man virkelig gaar til vaerks i gemmerne kan man altsaa finde de mest fantastiske ting - f.eks. fandt jeg et par gamle skoleboeger fra saadan ca. da ruder konge var knaegt!

Til tider kan jeg komme i tanker om at jeg gik i skole i oldtiden. Taenk sig - vi havde kristendomskundskab paa skoleskemaet! Gad vide om de overhovedet maatte kalde det det dengang? Ja, I mit tilfaelde var det saa kristendomskundskab med et lille snert af Disney, men jeg har altsaa en fornemmelse af at kristendom var slettet af skoleskemaet foerst i halvfjerserne; bare ikke paa Fur! Det kan selvfoelgelig ogsaa vaere at der bare var en debat om det og at det er det jeg husker. Jeg gad vide...

Tegnegaver er ikke noget jeg nogensinde er blevet specielt begavet med, men det er mig helt tydeligt at min interesse inden for tegning aabenbart laa mere hos Disney en faget. F.eks. kan jeg godt huske hvem Georg Gearloes var, men ehmmm... Zakaeus - var det ikke ham der skulle "stat up", da hans cykel var pumpet? 

Skolebogen kom ikke i posen, det var underholdningsvaerdien for stor til!

Et spoergsmaal om valg

Saa skal vi til urnerne igen. Jeg havde droemt om at stemme i saa mange aar og endelig for fem aar siden fik jeg stemmeret og saa har vi ikke lavet andet end at stemme lige siden!

Denne gang skal vi stemme om at ehmmm... stemme! 

Vi har i aarevis haft en del debat om vores valgsystem og isaer i forbindelse med det sidste valg, som resulterede i en koalitionsregering, har der vaeret stor debat om vores valgsystem og hvor vidt det er retfaerdigt.


Der findes et ocean af valgsystemer og for hver metode er der argumenter for hvorfor lige praecis den metode er den mest retfaerdige. Det mest vanskelige ved det valg vi skal have lige nu er at jeg faktisk ikke er overbevist om hverken det ene eller det andet system, men sjovt nok er der nok ikke en box med "ellers andre forslag?" paa valgsedlen, saa jeg maa vaelge mellem "First past the post" og "The alternative vote.

Der er oceaner af forklaringer paa hvordan de to metoder virker og oceaner af grunde til at stemme paa den ene eller den anden metode. Den officielle guide ligger paa dette link, men jeg synes nu stadig der er meget at overveje - og faktisk et kaempe ansvar at stemme om.

Vores nuvaerende system goer det naesten umuligt for smaa partier at komme ind i parlamentet (hvilket ogsaa udelukker partier som Dansk Folkeparti - hmmm... maaske man skulle blive ved det gamle system), men det goer ogsaa at vi faktisk til tider kan ende med en mindretalsregering, altsaa styrer mindretallet!

Stoenni - det er et stort ansvar at bo i et demokrati, men for hulen hvor er jeg glad for jeg goer; uanset om vi faar det ene valgsystem eller det andet.

Slaget staar den 5. Maj - may the best "man" win!

25 april 2011

Kindleaeg...

Min elskede synes jeg havde fortjent et paaskeaeg og hoerte vidst lidt forkert da jeg sagde at Kinderaeg er min yndlings. :)
Det goer ingenting - overhovedet ingenting. For hulen, hvor jeg glaeder mig til at have en noget lettere haandtaske, nu bogvaegten fluks er nede paa 247g!

Anbefalingen af lige netop den boglaeser kom fra min venindes soen - han er 10!

Giv os i dag vores paaskeaeg

Jeg har altid i teorien vaeret meget glad for traditioner, men efter at have levet det meste af mit liv i et andet land end der hvor jeg laerte mine barndomstraditioner, sammen med en mand hvis traditioner heller ikke har hjemme her i landet, maa jeg sige traditionerne er blevet til tider noget sparsomme og ogsaa noget aparte!

Da jeg var barn havde vi nogle traditioner omkring paasken. Jeg husker isaer naar min soede moar pyntede op med grene og smaa gule kyllinger og tingester, som over aarene var kommet til huse. Vi malede altid de kogte aeg med tuschpenne paaskesoendag og saa spiste vi paaskeaeg til morgenmad. Min kaere fader afskyede at farven fra tuschpennene gik igennem skallen, men spiste troligt aeggene aar ind og aar ud. Sjovt, jeg er sikker paa han aldrig troede vi lagde maerke til naar han sendte himlende oejne til min moar, som bare smilede vidende. :) Jeg havde ogsaa en onkel der altid dukkede op med en aeggebakke med chokoladeaeg i og Kinderaeg husker jeg ogsaa at have faaet givet og de er og bliver altsaa min favorit. :)


Sommetider er jeg lidt ked af at vi ikke har haft et helt fast saet traditioner vi kunne give videre til vores boern. De fleste traditioner nu om stunder er vel egentlig af religioes "herkomst" (jeg ved godt de kristne traditioner er af hedensk herkomst, men det er saa mange aar siden...) og eftersom vi ikke er religioese indfinder der sig allerede her nogle begraensninger for hvor mange traditioner vi giver videre paa den konto. Efterhaanden er boernene da heldigvis blevet saa gamle at de saetter pris paa vores maade at goere tingene paa og det er saadan set ogsaa lidt sent at lave meget om paa det! Vi har nu heller aldrig hoert nogen klage paa de traditioner vi har- tvaert imod vaerner de om dem som jeg selv gjorde da jeg var meget yngre.


Min elskede lavede paaskeaeg til mig i morges - spejlede paaskeaeg med beans, rugbroed og chilisauce. Paaskesoendag var tilfaeldigvis en "David" soendag og han var ikke helt tilfreds med vores paastand om at spejlaeg spist i paasken ogsaa var paaskeaeg. "Paaskeaeg er lavet af chokolade!" paastod han haardnakket, men saadan fungerer det altsaa ikke altid her i huset!


Da jeg skar broed i morges slog det mig lige pludselig at jeg forbandt broed med paasken paa en eller anden maade, jeg kan bare ikke huske hvorfor. Broedet her er Jamaicansk "hardough bread" og det var faktisk lige praecis det broed der gav mig paaske associationer. Maaske det er fordi det minder mig lidt om en soed udgave af sigtebroed? Jeg ved det ikke, men et eller andet daemrer!

23 april 2011

Det tordner

Wisteriaen udsender en kraftig, soed tordendunst lige ind i stuen, gennem den aabne doer. Vi venter paa det siger ****@!!!BANG!!!@**** - saadan rigtig for alvor. Jeg elsker tordenvejr!

Oh, og saa ringede telefonen lige med en middagsinvitation hos min svoger - livet er ikke saa ringe.

Vi holder saadan for alvor fri!

Perioden fra 22 April til 2 Maj udgoer en meget usaedvanlig periode i kalenderen i aar, i det der kun er tre arbejdsdage i perioden. Rigtig mange har valgt at tage de tre dages ferie og paa den maade faa 11 dage fri, saa der bliver nok noget tomt paa kontoret paa tirsdag.

Grunden til de mange fridage er foerst og fremmest paasken, som udloeser en fridag den 22 og den 25 April, saa er det Prins Williams bryllup den 29 April, som er en ekstra dag (flere kongelige bryllupper tak!) og fordi paaske falder saa sent , saa ramler vi lige sammen med foerste maj dagen ogsaa. Oh, og oven i det hele, saa snupper vi lige vores nationaldag, Saint George's day, i dag - lige midt i paasken! Det kan ses paa pubberne, som maa tage en ret stor andel af den aarlige omsaetning i disse dage, hvor vi oven i koebet er badet i solskin og temperaturer over 25 grader. 


Der var en artikel i avisen den anden dag om Bank Holidays, som blev opfundet af en bankmand i 1871, Sir John Lubbock. Jeg synes personligt vi burde markere hans foedseldag med endnu en af slagsen og faktisk er hans foedselsdag naermest symbolsk lige i aar - nemlig den 30 April - den sidste loerdag i denne ferieperiode. :)

Sir John mente det arbejdende folk skulle have mere tid til at spille cricket og lavede derfor et lovforslag, som gik ud paa fire Bank Holidays om aaret, nemlig paaskemandag, pinsemandag, foerste mandag i august (det blev lavet om i 70erne til den sidste mandag i August.) og Boxing day (anden juledag).

Sir John er foedt det aar hvor de engelske Bank Holidays blev kortet ned fra 33 til 4, 1834 - helt aerligt, hvor populaer tror I den der lavede det om var? Personligt synes jeg vedkommende burde graves op, haenges paa Tower Hill, strukket og skaaret i fire, som i mange aar var straffen for landsforraedderi og dette kan da siges at vaer landsforraedderi paa et hoejt  plan. Oh well, i det mindste lykkedes det Sir John at faa rettet lidt op paa det.

Til naeste aar faar vi faktisk ogsaa en ekstra bank holiday, som lander lige paa den danske grundlovsdag. Ja, jeg ved godt der kun er saa og saa mange dage i aaret, men altsaa det er sgi da sjovt at det hele lige skal ramme sammen. Grunden til den ekstra dag er at vores dronning har diamantjubilaeum, eller hvad hulen nu det hedder, naar man har siddet paa tronen i 60 aar. Det er saft suseme godt gaaet af den gamle dims, som fyldte 85 den anden dag (nej, det er ikke en Bank Holiday, men hvis det var, saa faldt den da lige sammen med skaertorsdag!). Med en dronning paa den alder maa man jo gaa ud fra vi ogsaa paa et tidspunkt snart kunne faa en kroning - med mindre selvfoelgelig hun slaegter sin moder paa og opnaar at fylde 100!

Naah, nok om det - jeg har travlt med at lave ingenting, saa det bliver jeg lige ved med. :)

Kaffepause

Efter dagens svinkeaerinder havde vi en pose i bilen, som skulle afleveres hos Bebsens foraeldre. Bebsen var egentlig paa vej i seng, men sengetiden blev lige udsat en times tid, saa Bedsten kunne laese godnat historie. 

Godnathistorien gik hovedsageligt ud paa at sige dyrelyde, som pludselig er spaendende. Paa siden af bogen er der nogle smaa knapper med billeder af dyrene. Naar man trykker paa dyret laver den en lyd. Hesten vrinsker naturligvis, men det lyder lidt som om den doer af grin og det passer lige til Bebsens humor. Tryk igen, pegede hun med min finger og saa vrinskede og grinede vi saa det var en lyst. 

Det var lige ved at blive sent foer den unge dame kom i seng!

22 april 2011

Velkommen til Wisteria Lane

De desperate husmoedre er tilbage paa tv-programmet og wisteriaen blomstrer og afgiver den soedeste duft af lilla blomster. Min elskede har arbejdet paa den wisteria i aarevis og nu haenger den akkurat som han ville have den. Gad vide om ikke det er et tegn paa at det er ved at vaere paa tide at flytte fra Wisteria Lane?

Aftenens godnatbillede


Paaskeferie - det kan vi lide!

20 april 2011

Gnaek, gnaek, gnaek...

Jeg kom pludselig i dag i tanker om at jeg slet ikke har modtaget noget gaekkebrev i aar. Gad vide om Post Danmark helt er holdt op med at lave dem?


Jeg er ikke helt sikker paa jeg kan regne ud hvem der ville have sendt det, hvis det var kommet, saa chokoladen staar her til fri afhentninge af den rette person.

Vores paaske starter foerst efter arbejde i morgen, men saa skal den tilgengaeld ogsaa nydes. En firdages uge i denne uge, efterfulgt af en tredages uge i naeste uge og en firedages i ugen efter den. April/Maj er ikke det vaerste vi har!

19 april 2011

Sommervejr i April

Hold da helt ferie - jeg skal da ikke sige andet end man kunne faa ungpigekuloeren frem i dag. Temperaturen har fundet op paa omkring de 25 grader og det har vaeret saadan rigtig varmt. Ja, ikke varmere end jeg havde en let frakke paa da jeg gik paa arbejde, men den blev indendoere i middagspausen og jeg kunne ogsaa godt have undvaeret den paa turen hjem.

Ifoelge vejrudsigten skulle de fantastiske vejr vare paaske over - faktisk lover de 26 grader i morgen! Ja, i solen er det naturligvis meget varmere, men den rigtige lufttemperatur er nu den jeg gaar efter og det er sgi da lidt fedt i forbindelse med en 4-dages weekend! Ja, her i landet springer vi altsaa Skaer Torsdag over, men saa har vi en ekstra fridag fredagen efter, for da skal vi jo have "konge" bryllup. :)

Naah ja - og saa var der lige et spoergsmaal - hvad i alverden er det for et flot trae jeg har fotograferet? 

17 april 2011

Lidt stolt har man vel lov at vaere...

Jeg er saa heldig at vaere udstyret med en temmelig talentfuld familie - blandt andet er der dem der er noget ved musikken - og dem maa man vidst godt blaere sig lidt over - ja, det goer jeg da i hvert fald, om maa maa eller ej!

Min yndlingssvigerbror, Donal Donohoe, har udgivet endnu et nyt album. Udgiver man et album, eller er det kun boeger? Oh, hvad nu end det hedder, saa er det det han har gjort - og musikken skuffer ikke!Slipstring kan hentes paa Donals hjemmeside, paa CDBaby, Itunes og Amazon (joesses, jeg anede ikke man kunne koebe musik paa Amazon, men det kan man tilsyneladende!)
Jeg fandt lige et link paa Donals hjemmeside, hvor man kan faa en lille smagsproeve paa musikken og er det ikke nok, saa findes der flere videoer paa Youtube, blandt andet denne, som er en af mine yndlings:


Well done Donal - jeg glaeder mig til at gaa over London Bridge med dig i oererne!

En tur til havet

Jeg sidder her med roede kinder og sand i stroemperne og er saa tilfreds, for jeg har nemlig vaeret ved havet! Duften af saltvand kan altsaa altid faa den gamle soehest op i mig og jeg ved jeg sover som en sten i nat, med det nyindaandede soeluft i lungerne.


For et stykke tid siden havde vi aftalt med nogle venner at vi skulle et smut til Great Yarmouth - for der havde vi aldrig vaeret foer - og pludselig var det den tid. Vejret var ikke optimalt strandvejr, men det kunne nu aldrig skille mig fra havet. Resten af banden mente jeg var bindegal, men jeg kan altsaa ikke komme saa taet paa havet uden at faa saltvand paa fingrene!


Der var ikke just fyldt paa stranden, men der loeb da en del boern rundt med spand og skovl og lavede sandslotte i det klamme sand, mens foraeldrene holdt picnic. Jep, i England er folk i bare taer og shorts saa snart solen titter frem i et par timer og temperaturen naar over 14 grader. Jeg fatter ikke hvordan de ikke allesammen doer af lungebetaendelse, men befolkningstallet er stigende og har vaeret det i aarevis, saa mon ikke de ved hvad de goer?


Jeg noejedes med at dyppe fingrene og smed lidt sten i havet. Desvaerre var der ingen gode smutsten; jeg saa ellers et par unge maend, som proevede ihaerdigt at faa stenene til at smutte og jeg kunne da godt lige have vist dem hvordan den slags skal goeres. He he - man er vel foedt ved vandet...


Solen ville ikke rigtig komme frem, uanset hvor meget vi kaldte paa den, men vi saa da en lille smule blaa himmel mellem alle skyerne og vi staar jo frit for at vende frygteligt tilbage. Jeg kan paa det varmeste anbefale en badeferie i Great Yarmouth. Boern ville elske det, for stranden er baade lang og bred og saa er der masser at lave for boern og barnlige sjaele med flere minigolfbaner, lilleput modelby, bowling og masser af fish & chips, der skal spises.

Og jeg faar naesten ingen procenter fra deres turistbureau... :)


Fordelen ved at have huller i skoene naar man gaar paa stranden i Great Yarmouth er at sandet sagtens kan komme ind i dem - ulempen er at det ikke rigtig kan komme ude igen!

15 april 2011

Turen gik til Kina - 6. vers

En Kinatur uden en tur til den store mur er i mine oejne ikke saadan helt en Kinatur.  Alle mine dage har jeg droemt om turen til muren, men jeg havde da aldrig i mine livskabte dage forestillet mig droemmen ville blive til virkelighed - det blev den. :)


Turen skuffede ikke, tvaert imod var det virkelig en af de stoerste oplevelser nogensinde. Vi havde selvfoelgelig set masser af billeder af muren og havde en rimelig ide om hvad vi kunne forvente, men jeg maa nu indroemme jeg var overrasket over hvor stejl den er - og at saa meget af den er trapper!


Vores guide gik ikke med os op paa muren, men gav os et tip, nemlig at gaa til hoejre, naar vi kom til toppen - altsaa i modsat retning til den der umiddelbart saa paenest og mest ordentlig ud. Det var et et godt tip, hvis altsaa man ikke er alt for hoejdeskraek og ked af at gaa paa trapper...


Visse steder maatte vi klamre os til gelaenderet og gaa baglaens ned, saa stejlt var der. Proev lige og spoerg om der var nogen der havde oemme ben dagen efter?


Udsigten fra taarnene var simpelthen fantastisk og vi sad i over en halv time paa oeverste trin og bare kiggede ud over, mens vi snuppede en Digestive kiks og en flaske vand.


Det farbare stykke af muren paa dette punkt er omkring 2.5 km lang, men muren straekker sig over bjergene saa langt som oejet raekker. Vi noejedes vidst med en god kilometers penge, men det foeltes altsaa noget laengere, med alle de trappetrin!


Suk, for hulen, hvor vi bare noed det og foelte os meget priviligerede at have chancen for at lade en droem gaa i opfyldelse. Waurv!

Naar enden er god...


Hoefeber er noget fanden har skabt og naar den starter saa tidligt og saa drastisk som i aar maa man ty til strengere midler end de saedvanlige tabletter. En af mine kolleger fik antihistaminstikket sidste aar og anbefalede det paa det kraftigste. Saadan en anbefaling er der nogen der kan faa ondt i roeven af...

14 april 2011

Turen gik til Kina - 5. vers

Turen til muren - foerste del... :)

Ifoelge guidebogen er Badaling den del af den kinesiske mur der ligger naermest Peking og derfor gaar de fleste guidede ture der til. Jeg havde faaet anbefalet af en kollega at tage til Simatai, men det stykke af muren er lukket for tiden, saa vi blev enige om at turen maatte gaa til Mutianyu og hyrede en guide til at koere os til og fra. 


De officielle guidede ture skal en del svinkeaerinder undervejs, saa man liiige kan faa koebt nogle souvenirs med hjem. Vi kender efterhaanden rutinen, saa vi er rigtig gode til at kigge, smile, beundre og saa sige nej tak!


Foerste led paa turen til muren gik til en saakaldt "Cloisonne" fabrik, hvor der produceres alt fra vaser til julepynt i emalje, tror jeg det kaldes paa dansk (enamel). Vi fik naturligvis hele touren fra manden der laver selve vasen, eller hvad nu det er for en bimpel, der skal dekoreres.

Videre ind til kvinderne der klistrer moenstrer paa vaserne og maler dem. Efter sigende er de kunstnerne bag de forskellige designs, men ehmmm... nu kunne vi ikke lige snakke det samme sprog, saa jeg sprang over at spoerge dem om hvor stort kunstnerisk input de har. :)
Efter foerste maling skal tingene braendes, hvilket foregaar ret primitivt og maa tage en hulens tid. Naar det er braendt foerste gang skal der mere maling paa og saadan kan de blive ved til vasen kan goeres helt blank paa overfladen. Det er virkelig et stykke taalmodighedsarbejde og saa fantastisk flot!

Forretningen er nok den suveraent flotteste butik vi saa paa hele turen. Hold da helt fast, der var mange ting der jeg gerne ville eje, men helt aerligt - vi har ragelse nok ogsaa vaser og just billige er de jo heller ikke. De fleste af dem vi kiggede paa, som vi virkelig gerne ville eje var souvenirs i 2,000 krs klassen og det er jo trods alt ogsaa en slags penge. Vi kunne selvfoelgelig have koebt en mindre version med hjem, men ehmmm... som sagt, saa har vi ragelse nok!

Naeste stop paa turen var den famoese mur, men den tager vi lige i et andet afsnit, for i morgen er der atter en dag.

11 april 2011

Aftenens godnatbillede


Blogger driller mig stadigvaek. Nu faar vi se om aftenens godnatbillede kan haenge ved. Der skulle jo gerne komme et par vers mere i historien "Turen gik til Kina"...

Det var en and!


Ved the Guildhall er der en lille bitte anlagt soe med en masse flotte vandplanter og blomster i jorden rundt omkring den. I soeen bor der en kaempe (hvid!) guldfisk og et andepar. Jeg tror hr og fru And har vaeret oppe og tottes, for da jeg sad og beundrede hr And i dag var der ingen tegn paa fru And. Ehmmm... guldfisk spiser ikke aender, vel?

10 april 2011

Svigermekanismens have

Som allerede tidligere naevnt tog vi det gode vejr som et tegn paa at det var paa hoeje tid at aflaegge mine svigermekanismer et visit. Det sker ikke saa ofte det sker, men det betyder ikke at de ikke er i tankerne hos os. 


Svigermekanismerne besoeger vi paa kirkegaarden, hvor de efterhaanden har haft hjemme i rigtig lang tid - sammen med en hel del andre... Kirkegaarden er stor, der er over 100,000 grave og flere af dem har mere end en person i dem, saa alene bliver man aldrig saadan et sted.


Da vi ankom i dag blev vi noget overraskede, da vejen, som vi normalt koerer ned ad er blevet til en sti i den ene side - og nye grave i den anden! Der var liiige et oejeblik, hvor jeg troede svigernes grav var blevet slettet 20 aar foer tid og jeg skulle lige til at skaelde ud, da jeg fandt graven lige praecis der hvor vi efterlod den sidst...


Jeg har altid haft en (maaske lidt morbid) fascination med kirkegaarde. Jeg kan laese gravstene i timevis, mens jeg gaar og spekulerer i hvem der mon ligger i de forskellige grave. Delen herover er den joediske gravplads. Der er det ikke saa nemt at laese stenene for de er skrevet paa hebraisk!


Denne lille mindehave er et mindested for varieteunderholdere. Jeg er ikke helt sikker paa sammenhaengen, men et skoent mindested synes jeg det er.


Jeg er ret imponeret over nogle af de gravstene man finder her. De staar i staerk kontrast til de meget enkle sten med maaske en lille fredsdue paa, som dem vi har i DK. Gravstene"moden" er meget anderledes her. Jeg har vaennet mig til den og har saamaend ogsaa laert at holde af den, men jeg maa indroemme det tog sin tid!


Prisen paa en begravelse er steget dramatisk i de sidste fem aar. Det er ikke usaedvanligt at se grave, der bare har det helt enkle kors med et lille navneskilt paa, eller saamaend grave helt uden navn paa. Da min svigermor doede fik vi endelig et par sten paa familiegravene; baade den med nu begge min elskedes foraeldre og den med hans lillesoester. Det gav en god fornemmelse i maven.


Det er ikke alle gravene der bliver besoegt lige tit, men det bliver de nu ikke ringere af og hver gang vi kommer omkring kirkegaarden gaar vi paa opdagelse mellem dem allesammen og sender hver og en en kaerlig hilsen.


Disse hoeje grave er blevet populaere paa det seneste. Jeg ved faktisk ikke hvad de gaar ud paa og jeg tvivler paa de faar lov at blive alt for populaere, for regeringen goer hvad den kan for vi allesammen kan blive kremerede, saa vi ikke render helt toer for plads!


I dag fandt jeg et nyt lille hjoerne af kirkegaarden: nemlig vores eget lille stykke "Flanders" med de uheldig helte fra, i dette tilfaelde, anden verdens krig. Taenk sig at vi ikke er blevet klogere siden da!


Sidst, men ikke mindst, fandt vi det irske hjoerne. Nej, det er nu baade loegn og latin, men lige praecis denne sten er da saa irsk som den kan blive. 

Vi fik stenene (altsaa vores, ellers blev vi da aldrig faerdige) gjort rene og foraarsklare og saa kunne vi drage til min svoger for at melde "alt vel" og blive beloennet med en god middag. :)

At have arbejde eller ikke at havearbejde?

Arbejde har vi nok af paa ugedagene, men vi burde egentlig vaere gaaet paa havearbejde i dag, da vejret simpelthen har vaeret fantastisk i naesten en uge - og haven traenger! Solen skinner fra en skyfri himmel og temperaturen lister sig dagligt op paa 20 grader i skyggen. Jeg tror dog nok jeg er den eneste der ikke tror det er sommer og insisterer paa at gaa med baade under og overtroeje i det fine vejr.


Det fine vejr har faaet hele haven i fuldt flor - ja, eller saa fuldt flor, som det nu kan blive, naar man klipper samtlige grene af traeerne! Det var nu ikke i dag vi fik det gjort, det havde vi ordnet i efteraaret (ahemmm... jeg skriver "vi", men mon ikke det er "the royal WE"?).


I stedet for at gaa paa havearbejde herhjemme tog vi paa familieturne hos svigermekanismerne i deres respektive haver, for de traengte til et besoeg. :)

Aftenens godnatbillede


Dagen var smuk og skoen og vi lavede ikke dagens gode gerning. Det bliver vi lige ved med i morgen!

07 april 2011

Aftenens godnatbillede


Jeg har lidt billedproblemer paa Blogger. Nu faar vi se om denne her virker, saa finder jeg nok ud af hvad i alverden her foregaar!

06 april 2011

Sol over land

Foraaret er kommet til London, saadan rigtig for alvor. Vi havde 21 graders varme i dag og selv foraarsfrakken og det lette toerklaede var for varmt!

Det laekre vejr fik barnet op i denne skoenne Dalifigur, som pludselig har fundet sig et hjem paa gaden. Jeg er sikker paa der er flere af slagsen, som jeg lige skal have fundet. Jeg er vild med Dali.

Alle Londons kontormus fandt en plads i solen i middagspausen. Godt nok var det varmt, men jeg laerer altsaa aldrig at forstaa hvordan folk kan sidde paa jorden i April maaned uden at blive syg!

Selv betjentene fandt tid til at nyde det skoenne vejr paa et gadehjoerne. (Undskyld den forringede billedkvalitet, men det skulle lige gaa lidt tjept!)

Efter sigende skal vi beholde det vidunderlige vejr over weekenden. Det er lige til at holde til!