01 september 2015

Indfoedt Dansker, eller bare Furbo?

I dag traeder en ny lov i kraft i Danmark, en lov som giver indfoedte danskere retten til ikke bare at vaere indfoedt dansker, men at blive ved med at kalde sig det. Fra i dag tillader Danmark, som saa mange andre lande, dobbelt statsborgerskab. 

Jeg har i snart 20 aar deltaget i forskellige online fora for udlandsdanskere og i alle de aar har lige praecis det emne, vaeret det emne der kunne faa alle til at deltage i samtalen. Mange har boet i udlandet i rigtig mange aar, men har ikke kunnet faa sig selv til at soege om statsborgerskab i deres nye land, paa grund af at de saa ville miste deres danske indfoedsret. Jeg tror aldrig jeg har hoert nogen af dem ytre oenske om andre rettigheder, som udlandsdansker, end retten til at kalde sig dansk - og rent faktisk ogsaa vaere det, paa papiret. 

Min elskede sukkede og stoennede over min sentimentalitet i aarevis, men han kunne sagtens vaere kaalhoegen, for da han blev Britisk statsborger fik han lov til at beholde sit oprindelige statsborgerskab ogsaa; for mig betoed ansoegningen at jeg ville miste det danske. Knap tyve aar efter jeg foerst satte fod her til lands tog jeg mig endelig sammen og soegte om engelsk statsborgerskab - om et par maaneder skal jeg soege om at forny mit pas, efter ti aar som engelsk statsborger. 

Min elskede soester blev aldrig Irsk statsborger, skoent hun boede i landet i 20 aar. Hun kunne ikke faa sig selv til at opgive det danske statsborgerskab. Skoent loven kom for sent for Irene, naaede hun heldigvis at opleve lovforslaget og vidste det ville blive til virkelighed; det gjorde hende virkelig glad.

I aftes blev formularen til brug for generhvervelse af dansk indfoedsret lagt ud paa Statsforvaltningens hjemmeside. Jeg skrev den ud og udfyldte den inden sengetid - fordi jeg kunne. Det kommer til at tage nogen tid at faa erklaeringen sendt ind, grundet de mange papirer der skal sendes med; jeg naevner i flaeng: min daabsattest, mine foraeldres ditto, deres vielsesattest, mit pas og diverse andre papirer. 


Jeg elsker at det er lige praecis i dag loven traeder i kraft, for i dag overtager jeg skoedet paa dette lille sommerhus paa Fur, hvor jeg er indfoedt, helt og aldeles - uanset hvad der staar paa passet.