29 januar 2009

Gratis rejse

Cannon Street station er under renovation, hvilket jeg egentlig ikke synes var specielt haardt tiltraengt, skoent den da ikke ville tage skade af en lille ansigtsloeftning, men ikke noget der var livsnoedvendigt. I lang tid har der ikke vaeret billetkontrolmaskiner paa stationen, da der aabenbart skal nyt maskineri til. Jeg er ret overbevist om at MANGE passagerer har rejst gratis i hele Januar maaned, da mange af stationerne i det ydre London heller ikke har billetkontrolmaskiner.

Nu er der kommet en ny, interimistisk anordning paa plads. Det ser got nok noget hjemmelavet ud, men jeg gaar ud fra de maerkvaerdige "maskiner" lavet af trae daekker for al elektronikken der skal makkes paa plads inden det hele kan "go live", men joesses, hvor ser det ud!

Jeg gad vide om de naar at faa Oystermaskinerne etableret ordentligt inden jeg skal forny mit aarskort om nogle maaneder. Der er en del snak om at det skal ske i foraaret, men jeg har en snu ide om de ikke naar det foer sidst paa aaret. Vi faar se. Indtil videre vil jeg glaede mig til at faa den nye station at se. :)

Ingen kommentarer: