29 januar 2009

Irakisk kunst

En ny skulptur har, ifoelge BBC News, hvor fra jeg har laant billedet, set dagens lys i Tikrit i dag.

He he - de Irakere (st?) har sgi da humor!