01 marts 2008

The ides of March

Marts er her i landet kendt for dens omskiftelige vejr og det oejeblik vi gik ind i Marts gik det hele igang. Det blaeser, solen skinner, det er koldt, det er varmt, det regner af og til og skyerne suser over himlen i en vaeldig fart. Vejret er simpelthen fantastisk smukt. Lyset i saadan noget vejr er rigtig godt at tage billeder i (som om jeg nogensinde har bekymret mig om det!).

Jeg kunne naesten ikke faa tulipanerne til at staa stille laenge nok til at fotografere dem, men det lykkedes til sidst. Jeg er saa glad for farverne paa dem og saa staar de perfekt - lige uden for havedoeren, saa vi virkelig kan nyde dem.

Jeg tror aldring jeg bliver traet af at tage billeder af mine krokusser. Farverne er altsaa helt fantastiske og saa straekker blomsterne sig saa dejligt efter solen at man altid kan faa et solskinsbillede.
Der aabner sig flere og flere af de her smaa hmmm... perlehyacinter? hver dag. De staar alle mulige maerkelige steder i hele haven og jeg opfordrer dem paa det kraftigste til at sprede sig. Jeg saetter altid saa mange loeg som muligt, saa vi har alt muligt til at pible op ad jorden i foraarsmaanederne.

Himlen skiftede farver og struktur hele tiden hele dagen og jeg var fristet til at sidde ude i en stol, med en kop kaffe og mit billedferingsapparat hele dagen, men jeg havde dog et par ting der skulle ordnes i dag.

Blandt andet skulle vi et smut ud og handle, foerst og fremmest for at skaffe mig et nyt jakkesaet og saa ogsaa saa vi kunne faa lidt foede i skabene.

Foerste koerte vi et smut til Bluewater, som er et kaempe shoppingcenter naer Dartford. Jeg foretraekker altsaa at handle paa en high street, men alle de butikker jeg skulle kigge i ligger side om side i centeret og det sparer man altsaa en del tid paa. Desuden har de nogle lidt stoerre forretninger end dem vi typisk har paa de lokale high streets og dermed et stoerre udvalg.

Jeg tog min tro foelgesvend med paa turen og havde aabenbart oeje for traeer i dag. Jeg synes det er saa flot naar et trae faar lov at folde sine grene ud og fylde alt det den kan, uden indblanding fra nabotraeer. Det kan der blive mange billeder ud af!

Efter endt Bluewater shopping skulle vi have handlet. Bluewater turen var i oevrigt en vaeldig succes da jeg fik 20% rabat paa det jakkesaet jeg allerede havde udset mig paa forhaand. Fedt nok!Vi har et kaempe stort Sava Centre for enden af vores vej. Den har efterhaanden vaeret der i en 12-14 aar og nu er de, for foerste gang siden den blev bygget, gaaet igang med den helt store renovering. Joesses, hvor de roder, men forhaabentlig bliver det besvaeret vaerd.

De bygger og de makker og de bikser og saa undskylder de meget deres rod, men helt aerligt saa synes jeg altsaa det er flot at de fuldstaendig kan renovere saadan en kaempe forretning og holde den aaben paa samme tid. Efter sigende skulle de blive faerdige omkring paaske, saa vi faar se hvad de har at byde paa. Maaske de valgte Marts med vilje, saa de kan give vejret skylden, hvis noget gaar galt?

Ingen kommentarer: