01 februar 2007

Misforstaa mig nu ret...

Hmmm... Nu besluttede Irene sig jo for at forklare min ualmindelige ringe kobberbryllupssang, saa monstro ikke jeg skulle forklare mine ringe sangskrivningsevner?

DET VAR MED VILJE!

En festsang er da ikke noget ved, hvis versefoedderne (jeg haaber gud hjaelpe mig der noget der hedder saadan - og at det mener det jeg tror det goer!) passer praecist.
De er ikke noget ved, hvis grammatikken er i orden.
De er ikke noget ved, hvis ikke der er mindst een fejl i dem.
De er ikke noget ved, hvis det engelske er skrevet paa alt for godt engelsk.
De er ikke noget ved hvis ALLE synger godt.
De er ikke noget ved hvis ikke mindst ET vers er saa indforstaaet at selv bruden og gommen skal have det forklaret.

Jeg ELSKER festsange. Det er saa stor en del af min kulturarv og jeg proever ihaerdigt at efterleve ovenstaaende.

Bare lige saa det er paa plads... :)

Ingen kommentarer: