24 marts 2013

Foraarets komme...

Endelig kom det lovede foraarsvejr ogsaa til London og vi vaagnede baade loerdag og i morges til et fint lille lag sne. Andetsteds i landet havde de snestorm i stor stil og fik 40cm sne, som ikke bare faldt og blev liggende, men foeg til kaempe snedriver paa over 4m! Flere steder i landet har de ingen stroem haft i flere dage og i det hele taget har det vaeret lidt af et helvede for mange.


Nu er jeg mere end almindeligt pjattet med sne, saa jeg var lidt skuffet over vi ikke fik mere end et par cm, men i det mindste kunne jeg da se mine erantisser i deres naturlige tilstand, nemlig paa vej ud gennem snedaekket.


Jeg var ude og foejte i gaar eftermiddags med min svigersoester og da vi kom tilbage fra foejteriet var min svoger kommet med de fleste af vores potter, som efterhaanden har vaeret i pleje i over halvandet aar. Jeg er spaendt paa at se hvilken farve hortensiaen har, naar den kommer i jorden her.


'Der er altsaa sne i potterne' undskyldte min svoger, som var meget nervoes over om han havde slaaet dem ihjel. Her skal lige indskydes at det i allerhoejeste grad er min svigersoester der er den havekyndige i den husholdning. :)


Saa vidt jeg husker ligger der nogle loeg i den blaa potte, under bunddaekket. Jeg kan ikke komme i tanker om hvad det er for nogen, men jeg mener helt bestemt der var nogen.


I en af de andre potter er der tulipaner - det ved jeg med sikkerhed. De er bittesmaa, hedder "den lille Roedhaette" og er roede og gule. Der er ogsaa andre tulipaner, men dem skal jeg lige laere at kende igen. Nu mangler jeg bare min veninderose, saa har jeg efterhaanden det hele hentet til huse igen. :)

Ingen kommentarer: