04 april 2012

Rod - af den gode slags

De sidste par aftener har vi fundet ind i de bloede moebler, hvor der efterhaanden begyndte at tynde ud i alle materialerne, der har vaeret opmagasineret der i maanedsvis.


I gaar kom der flere materialer, men de maa meget gerne vaere her, for saa faar vi sandelig ogsaa et gulv at gaa paa. Det skal fejres med et par nye Kinasko, naar vi om faa uger betraeder dansk jord. 


Der er tegn paa der skal til at foregaa noget i hallen; i hvert fald er nederste trappetrin forsvundet igen. Jeg har hoert et rygte om at det er ved at skifte facon, da taeppet ikke passer til en afrundet trappe - den skal hellere vaere firkantet...


2 kommentarer:

Lene sagde ...

Du er en dejlig positiv kvinde. God påske til jer midt i byggerod og udpakning :-)

Tina Wishart sagde ...

Tak skal du have Lene, men jeg kan da ikke vaere andet end positiv, naar paaskeaeggene har den facon! :)