21 april 2013

Smadret til atomer!

Jeg kan godt maerke det er lang tid siden jeg har lavet haardt fysisk arbejde. Det siges at vaere saa godt for sjaelen og jeg skal ikke sige andet end det ogsaa er godt for sovehjertet. Jeg har i aften praesteret at falde i soevn foran fjernsynet og det der med at 'sove fjernsyn' er bare ikke noget jeg dyrker; jeg gaar i seng i stedet - altsaa indtil i dag!

I loebet af ugen havde vi faaet leveret noget jord til bedet i vores indkoersel og i dag var min elskede henne og hente lidt mere hos en i nabolaget som havde en del til overs fra et haveprojekt. I alt havde vi tre tons jord der skulle fordeles - og det per haandkraft! (Min elskede paastaar der skal mere paa, men mon ikke liiige han ordner det mens jeg er paa arbejde...) :)


Det ender da med at komme til at se helt haederligt ud. :) Der skal saettes noget stakit op mellem os og naboen, men min elskede skal lige have det lavet; det kommer naar han har tid og energi til det. Det haster ikke mere end det jager.


De lange paele ved skraldespanden skal danne en lille pagode (kommer pludselig i tvivl om hvad de hedder, men saadan et traestativ til haven?) saa vi faar et 'groent' tag over skraldespandene. Vi har adskillige klatreplanter, som snart skal daekke dem, saa de ikke er det foerste man ser naar man kommer til huset. Vi er lige ved at snakke med kommunen om hvor vidt vi skal have tilladelse til at have dem saa hoeje eller hur. At bedoemme efter deres hjemmeside skal man ikke, men det er altid bedre at vaere sikker inden man bygger.


Naar foerst vi faar lidt til at gro i beddet og vi engang faar sparet sammen til at faa nogle nye vinduer i og faar malet huset ender der sgi da med at se helt haederligt ud.

Ingen kommentarer: